O farmě

Rodinná farma je zaměřena na chov králíků pro masnou produkci. Naše farma se nachází v obci Trnčí v okrese Klatovy. Chovu králíků se intezivně věnujeme od roku 2009.

Na naší farmě chováme křížence francozských a italských masných linií. Tito produkují kvalitní mladé maso s výbornou výtěžností. Králíci jsou odchováváni ve vysoce hygienické technologii, s adlibitním přístupem k vodě, senu a krmným granulím. Samozřejmostí je bezstresové porážení jatečných kusů a pečlivé zacházení s finálním produktem (hygiena, chlazení a balení králičího masa).

Kvalita králičího masa

Z hlediska získání králičího masa optimální kvality je ideální domácí chov králíku s následným vyzráním a kulinářským zpracováním v čerstvém stavu. Králičí maso nemá ve svém konzumním použití žádné omezení. Díky své vysoké stravitelnosti, nízkému obsahu cholesterolu a tuku je vhodné zejména jako zdroj plnohodnotné výživy pro lidi v pokročilém věku a pro rekonvalescenty. Tento druh masa je vhodný i pro výrobu specifických funkčních jídel, protože jeho kvalitativního složení, tj. poměr mastných kyselin, minerálních prvků a vitamínů, může být upraven a obohacován prostřednictvím široké škály diet.

Kalorická hodnota jakostního králičího masa se přibližně rovná kalorické hodnotě masa telecího, obsahuje průměrně 20% bílkovin, a proto je nelze ani po stránce výživné přehlížet. Maso z králíků se u nás konzumuje vetšinou jen v domácnostech, nejvíce na venkově. V mnoha zemích však, zejména ve Francii a Itálii, je hledanou pochoutkou.

Králík domácí

Králík domácí (Oryclolagus cuniculus f. Domesticus) je domestikovaná forma evropského králíka divokého. Už staří Římané chovali divoké králíky v tzv. Leporáriích a jejich maso považovali za pochoutku. Od druhé poloviny 16. století pak známe první barevná a masná plemena. Ke skutečnému rozvoji chovatelství došlo v Anglii. V 17. století se chov zaměřoval hlavně na králíky chované pro kožešiny, od 19. století se středem pozornosti stala masná produkce.

Králíci jsou domácím zvířetem produkujícím bílé králičí maso, které obsahuje v porovnání s ostatními domácími zvířaty nejméně cholesterolu.